Alv¹)-

 

Alv ligge sjuk og maa døy,

_ fyri noran _

so sender han Bo te si Festarmøy.

_ Fe de legge han Alv sine Aarar inna for Bora.

”Fostermor, Fostermor æ de ei Skamm,

_ fyri noran _

at Festarmøy vitjar, han orkar ikkje han?”

_ Fe de o. s. v.

 

”De æ større Ære enn de æ Skamm,

_ fyri noran _

at Festarmøy vitjar, han orkar ikkje han”.

_ Fe de o. s. v.

Inger liti gjekk seg ned aat Bekkji,

_ fyri noran _

sitt gule Haar ho rekkjer.

_ Fe de o. s. v.

 

So kjemmer ho se mæ Sylvarkamm,

_ fyri noran _

so slengjer ho etti de raue Gullband.

_ Fe de o. s. v.

 

So hae ho paa seg Sokkane tvo,

_ fyri noran _

so spenner ho etti dei raue Gullsko.

_ Fe de o. s. v.

 

So hae ho paa seg den Silkjiserk,

_ fyri noran _

de var nie Møyannes Handeverk.

_ Fe de o. s. v.

 

So hae ho paa seg den Skjurta smaa,

_ fyri noran _

og Gulle laag etti kvar den Traa.

_ Fe de o, s. v.

 

So sala ho ut sin Gangare graa,

_ fyri noran _

so rei ho seg te Alves Gaar.

_ Fe de o. s. v.

 

Inn kjem Smaadrengjen segj’ ut ifraa:

_ fyri noran _

”Her kjeme skjøn Jomfru i okkos Gaar.

_ Fe de o. s. v.

 

Ho æ ikkje kjend i okkos Grend,

_ fyri noran _

fe Haare de heng paa Hestelend.

_ Fe de o. s. v.

 

Ho æ ikkje kjend i okkos Bygd,

_ fyri noran _

fe Haaret de heng’ paa Hesterygg”.

_ Fe de o. s. v.

 

”De høyrer eg paa Talen din.

_ fyri noran _

at de æ Inger liti Festarmøy mi”.

_ Fe de o. s. v.

 

So Inger liti inn gjenom Dynnanne steig,

_ fyri noran _

og Alv seg upp i Sengji reis.

_ Fe de o. s. v.

 

So gav han hennar den raue Gullring,

_ fyri noran _

den ha kje stae bære paa Dronningji fin.

_ Fe de o. s. v.

 

So gav han hennar dei raue Gullbaand,

_ fyri noran _

dei ha kje hangje bære paa Droningjis Haand.

_ Fe de o. s. v.

 

So gav han hennar den Brossa brei,

_ fyri noran _

men Alves Moer aa ho blei vrei.

_ Fe de o. s. v.

 

”Aa De hev etti meg baade Aaker og Eng,

_ fyri noran _

men alli kjem Inger liti mei fe mi Seng.

_ Fe de o. s. v.

 

Aa De hev etti meg baad’ Aaker og Jor,

_ fyri noran _

men alli kjem Inger liti mei fe mitt Bor.

_ Fe de o. s. v.

 

Aa De hev etti meg baad’ Aaker og Fe,

_ fyri noran _

men alli kjem Inger liti mei te meg”.

_ Fe de legge han Alv sine Aarar inna for Bora.

 

¹) Det er Eivind Taddeivson Bergji, ”Tudden” dei kallar, som heve kvedet denne Visa. ”Tudden” kalla dei han, fordi han heiltupp er ein ”Gut fe sjave seg” te aa tudde (hell tulle) og syngje og kveda.

 

Frå Fedraheimen 28.11.1885

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum