[Tidender.] Henrik Ibsen


hev sendt dette Svaret til dei frilynde Studentarne, som gjorde Vedtak um, at dei mislikad Studentsamfundet si Framferd mot han:
 
Hr. Advokat Fr. Stang Lund!
 
Det var med levende glæde at jeg gennem Dem modtog den udtalelse, som de i arbeidersamfundet lørdag den 17 Oktober forsamlede akademiske borgere havde vedtaget.
 
I forsamlingens hjertelige ord finder jeg bestyrkelse i et håb, som jeg aldrig har opgivet, _ det håb, at den store flerhed af den studerende ungdom i Norge, ligesom i det øvrige Europa, dog i grunden har forbund med de kæmpende, klarnende og stedse fremadskridende livsmagter på forskningens, på kunstens og på digtningens område.
 
Jeg beder om gennem disse linier at måtte frembære for samtlige indbydere og deltagere min varmeste taksigelse.
 
Deres ærbødigst forbundne
Henrik Ibsen.