[Tidender.] Valmansval.


I Vestfold (Jarlsberg og Laurviks Amt) hev Vinstre vunnet paa Horten (7 Valmenn), Andebo (3), Sande (4), Ramnes (3), Tjødling (3), Hedrum (3), Sandeherad (5). _ Høgre vann i Sverdvik og Strømmen (3), Nøterøy (7), Tjømøy (3), Skauger (3), Stokke (6), Botne (2), Vaale (3), Borre (4), Sem (5).
 
Det ser ut til, at det i alt vert 36 Valmenn av Vinstre + Michelet og 38 av Høgre, som soleis kjem til aa kora alle Tingmennerne, fordi dei er tvo tri Mann sterkare enn Vinstre . _Vinstre hev teket Horten ifraa Høgre iaar.
 
I Aust-Agder (Nedenæs) hev Vinstre vunnet i Søndeled (3), Aamlid (2), Litlesand (3), Valle (Dale og Kjelleberg), Evje (Abusdal, Løvland og Frøysaa), Fjære (4), Holt og Tveitstrand (5), Dybvaag (4).
 
Høgre hev vunnet i Homedal.
 
Det ser ut til, at Vinstre greider seg fint iaar, dei hev vunnet fleire Valringar, som Høgre raadde i fyrre Valet.
 
I Brevikhev Høgre vunnet (127 R.), Vinstre hadde 62 R.