Lysingar.

 
Husmanden,

Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar tvo Gongjer kvar Maanad og.
kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.


Dag,

norsk ungdomsblad, kjem ut paa Namsos i Trøndelagen 2 gonger um maanaden og kostar fyre eit halvaar _ kr. 1.00, porto ireknad. Til 
Amerika kostar han kr. 1.30.

 
 
Etterskrift.
 
Ein vil sjaa, at eg heve voret helder fri eit Par Stader i Umskrifti etter Hofacker: eg heve tekjet fraa og sett inn, men det er berre nokre faa Rader og gjev same Meiningi.
 
Oktober 1885.

 
Retting av dei verste Misprentingar: Sida 5 Rad 2: gode dei njota, av Gud _ les: gode, dei njota av Gud.

_ 5 _ 12: Sinds _ les: Sinns.
_ 11 _ 14 _ so er berre les: so er det berre.
_ 14 _ 1: det _ les: ditt.
_ 16 _ 9: dykkar _ les: dykker.
_ _ 10: med dykkar _ les: med dykker.
_ _ 12 : Det er _ les: D u er.
_ 21 _ 2: Herlegdoman _ les: Herlegdomen.
_ 23 _ 19: heve audmykt _ les: heve ikkje audmykt.
_ 24 _ 6: dykker _ les: dykker.
_ 26 _ 3: annorleids _ les: onnorleids.
_ 27 _ 18: soledes les: soleides.
_ 28 _ 11: Lynne _ les: Lynde.
_ 30 _ 1: Frelsens _ les: Fredsens.
_ 31 _ 17: spaklynt _ les: spaklynd.
_ 35 _ 4: din _ les: di.
_ _ 14: din _ les: min.