Lysingar.

 
Undervisning i Landsmaal.
 
Dei, som vil vera med paa dette, møte fram Sundagen 25de Oktober Kl. 5 i Fedraheimens Ekspedisjon Møllergata 15, II .
 
Ivar Mortenson .

 
Arbeideren (Det norske Arbeiderforbunds Organ)

udkommer hver Fredag og koster portofrit tilsendt 50 Øre Kvartalet.
 
Bladet behandler alle Arbeiderspørgsmaal og søger efter Evne at tale Arbeidernes Sag paa alle
Samfundsomraader.
 
Det kan bestilles fra 1ste April ved alle Landets Postkontorer og Postaabnerier samt i Christiania i
Expeditionen, Torvgaden 20, I.
 
Pröv det et Kvartal.

 
For frisindet Christendom
 
(Utgiver: Christopher Bruun.)
 
Bladet udkommer hver 14de Dag og koster Kr. 1.50 Halvaaret. Intet Tillæg for Porto. Kan tinges paa alle Postanstalter i Norge, Danmark og Sverige og hos Nils Næss, Dagbladets Kontor, Kristiania.