Valmannsval.

 
Paa Litlehamar vann Høgre 95 R., Vinstre hadde 58. Fyrre Valet hadde Vinstre 72, Høgre 50.
 
Paa Kongsvinger vann Høgre 75 R., Vinstre 43.
 
Paa Hønefoss vann Høgre 66 R., Vinstre 41.
 
Paa Gjøvik vann Vinstre 49 R., Høgre 38.
 
Telefylket:
 
Hjartdal, Ordførar Mosebø 45 R., Lensmann Kleppen 39 R. Vinstre. Varamenn: S. O. Bøen 16 R., O. Nordbø 16 R.
 
Rauland, Lensmann Knutson 21 R. Vinstre. Høgre 7 R.
 
I heile Telefylket er der no valt 56 Valmenn, vonleg 49 av Vinstre, 7 av Høgre. Ved fyrre Valet var det 7
Høgremenn og 44 Vinstremenn.
 
I Fredrikstad vann Høgre 278 R., Vinstre hadde 120 R.

I Molde vann Høgre 95 R., Vinstre hadde 81.