[Tidender.] Frilynde Studentar

 
vart harme for det som hende uppe i Studentsamfundet med Henrik Ibsen og kallad i hop alle Studentar og Kandidatar, som ikkje likad dette, at dei skulde koma i hop og avsanna dei hine.

6 _700 møtte fram. Nokre Høgremenn hadde lurat seg med, men dei laut ganga, daa dei vart bedne um det.
Erik Vullum vilde hava Møtet til aa gjera eit sovoret Vedtak:
 
Henrik Ibsen!
 
Forsamlede i Anledning af Studentersamfundets Optræden overfor Dem hævder vi:
 
At Studentersamfundet siste Lørdag Kvæld ikke kan gjøre Krav paa at have været samtlige
Studenters Repræsentant. De norske Studenter hefter ikke for dets Adfærd.
 
I Ærbødighed og Hengivenhed udtaler vi for Dem: Mellem Dem og os er der et levende Samfund. De har digtet Dem selv ind i vor Kjærlighed, medens De skrev Deres Tanker ind i vort Sind.
 
Saa mange af Deres Haab er blevne vore. Paa Deres gamle Dage bliver det dog Ungdommen, De taler til. Og intetsteds vil De finde Gjenklang som i norske Studenters Hjerter.
 
De har været en Fører for os, og vi har været i Deres Følge. Vel mødt næste Gang. Ansigt til Ansigt skal der ikke være nogen Misforstaaelse mellem os.

Vullum gjorde ein Tale; hadde Ibsenbrændt sine Skibe sagde han, so skudle Ungdomen vera med og byggja dei upp att for han. Me hev Merkje paa, at Tvilen held paa aa skalle af, og at Trui vender att. Her var det ein Maate, som me kunne takka han paa.

Det var ogso nokre Høgrestudentar, som syntest, at Dietrichson hadde drevet det so for vidt, at dei gjekk med dei frilynde. Vedt. godkjent.
 
Elles var det umlag 50 Mann, som vilde vera med berre paa fyrste Delen av Vedtaket, det um Studentsamfundet, men ikkje paa Vendingi um Ibsen sjølv. Og det kunne væl hava sin Grunn, for um ein kann segja aldri so mykje godt um Ibsen, so er det no ikkje verdt aa tala større um, at han hev diktat seg selv ind i vor Kjærlighed, medan han skreiv sine Tankar inn i vaart Sinn.