Stortingsval.

 
Romsdals Amt:
 
1. Bonde M. Aarflot 91 R.
2. Lensmann O. Nilssen 89 R.
3. Kyrkjesongar I. Olafsen 78 R.
4. Bonde O. Langeland 49 R.
5. Bonde J. Løvø 38 R
Varamenn :
1. Prest J. Ebbesen .
2. Telegrafstyrar Erling Moen.
3. Bonde Rasmus Aarflot.
4. Bonde P. Utheim.
5. Bonde F. Baade.
 
Løvø og Ebbesen hadde like mange Røyster som Stortingsmenn, so dei laut draga Lut, og so vann Løvø.

Dei tvo nye Mennerne skal vera støde og gilde Vinstrekarar. Romsdølerne er gilde til aa taka Bønder dei no; det er rett. Det kallad Amtet for Klokkaramtet fyrr. Men no er Bonden komen.