Valmannsval i Telefylket.

 
Heiddal: 165 røysterettuge, 141 møtte: T. O. Sauer 82 R., O. N. Jongolfsrud 77 R. Vinstre. Varamenn: O. O. Haave 57 R., H. A .Holla 57 R. Høgre.

Mo. O. I. Midbø47 R. G. O. Holtan28. Vinstre.Varamenn: G. A. Aadnesen 17R. , O. L. Felland 13 R. Av 103 røysterettuge møtte 67.

Lunde: Nils Bjerven og Nils Funnemark. Vinstre .

Bamble: Kyrkjesongar Eriksen, 181 R., Lensmann Linna180 R., Insjinør L. Eger 179, Konsul J. Wright 172 R. Høgre. Varamenn. Bonde P. Tangevald 132 R., Prest J. Fjalestad 131 R. Insjenør Shultze 130 R., Handelsmann Jakobsen 129 R. Bonde S. T. Bjerkeset 125 R. Vinstre.

Holla: Bonde J. B. Vale 113 R., Bonde J. A. Bjerva 111 R., Bonde P. Pedersen Ytterbø 100 R. Vinstre. Varamenn: Lensmann Jensen80 R. Brukseigar N. Aal 75 R., Landb. Hundevardt70 R. Høgre.

Slemdal: Lærar N. Bue 37 R. Vinstre. Varamann: Ordførar A. Kiste 11 R.

Seljor: Sigurd Sundbø 77 R., Lensmann Knudsen 72 R. Den fyrste moderat Vinstremann, den andre Høgre. Mennerne til det reine Vinstre vart Varamenn: O. Sveinsson 66 R., Eivind Nordgarden 56 R. Det var Flatdal og Aamersdal, som raadde Valet.