Valmannsval.

 
Telefylket (Bratsbergs Amt):
 
Eidanger: J Grava 96 R., P. P. Røra 95 R., O. Lerstang 92 R. Vinstre. Varamenn: Lensmann Gunnulsen 75 R., J. Skrukkerød 74 R., H. Thorsen 72 R. Høgre. Av 208 røysterettuge var 170 med og røystad. _ I 1882 hadde Vinstre 58 og Høgre 30 Mann.

Sandøkedal: J. Mørland 130 R., E. Kurdølen 130 R., P. Rinde 129 R. Vinstre. Varamenn: J. Thorsdal 80 R., T. Humledal 80 R., T. Lønne 80 R. Høgre. Av 245 røysterettuge var det 215 som røystad. _ I 1882 hadde V. 88 og H. 67 Mann.
 
Skaatøy: O. E. Lovisenberg 193 R., E. E. Stabbestad 190 R., H. Pedersen 190 R., G. Nerison 190 R. Vinstre. Varamenn: P. A. Pettersen 99 R., J. Duus 99 R., M. P. Braatø 97 R., Lensmann Olsen 96 R. Av 381 røysterettuge møtte 294. _ I 1882 hadde H. 146 og V. 142 Mann.
 
Drangedal: N. J. Brødsjø 96 R., H. Straume 96 R. Vinstre. Høgre hadde 48 Mann. _ I 1882 95 av V., 39 av H.
 
Tinn: Lensmann Bakke 126 R., Ordførar Klonteig 93 R., K. O, Katmo 81 R. Vinstre. Varamenn: O. O. Jonsbøen 49 R., N. S. Haukaas 42 R., H. O. Ørnæs 11 R. Vinstre.
 
Fyresdal: H. Husstøyl 37 R., I. Tveiten 37 R. Jon Killand Varamann. Vinstre. 80 Mann røystad; Høgre hadde 3 R.
 
Gransherad: L. Jordet 40 R., I. Buen 40 R. Vinstre. 75 Mann røystad. Ingen Høgremann.