Lysingar.

 
Kostar ingen Ting!
 
Eg gjev Rettleiding aat alle, som vil læra seg Norsk, ein Kveld for Vika.
 
Fedraheimen, Pilestr. 2. Ivar Mortenson.


Landsmålskursus på Sunnmøre .
 
Gutar og gjentor, som vil læra å lesa og skriva landsmålet, kann koma til Rødsæt i Volden, Sunnmøre, den 11te novbr., so skal dei fyre 5 kr. på kvar få undervisning i fire vikor.

Literaturhistorie, rekning og song fyl med.
 
Per Riste .


I alle boglader fåes:
 
3 _ tre _ årgange af Nyt Tidsskrift for tilsammen 8 _ bare otte _ kroner.
 
Garborg og Mortensons Lesebok i det norske folkemaal for høgre skular à 1.50. Bogen har fåt
særdeles rosende omtale af høitstående, kyndige mænd og er allerede indført ved flere skoler.
 
Buckle , Præstevældet i Skotland ved O. Storm à 1.00. Forfatterens hovedværk History of civilisation har verdensberømmelse; nærværende oversættelse af en del deraf er af allerstørste interesse i vore dages kirkepolitiske debat.

NB! Nyt Tidsskrift, hefte 5, er kun sendt til dem, der har betalt for 1ste halvår 1885 .
Kristiania. Huseby & Co. limit.


For frisindet Christendom Udgiver: Christopher Bruun.

Bladet udkommer hver 14de Dag og koster Kr. 1.50 Halvaaret. Intet Tillæg for Porto. Kan tinges
paa alle Postanstalter i Norge, Danmark og Sverige og hos Nils Næss, Dagbladets Kontor, Kristiania.


Til Underpris.
 
Af Mangel paa Plads udsælges til ren Underpris:

en Mængde coul. og sorte
Kjoletøier,
Schawls,
Vinterkaaber,
Vinterfrakker,
Vinterkaabestoffe,
Vinterfrakkestoffe,
Dresstøier,
Chevioter,
Klæde & Satin,
Meubelstoffe,
Gardintøier
 
m. m.

fra Brødrene Doblougs Lager & Butik, Hjørnet af Storgd. & Nygd.