Lysingar.

 
Fripladser  ved  Telemarkens  Folkehøiskole.

For en Gut og en Jente inden Bratsberg Amt er der Anledning til at faa fuld Friplads (Kost, Logi og Undervisning) i Vinter. Tillige er der for en Gut og en Jente Anledning til at faa halv Friplads _ (halv Betaling for Kost og Logi samt fri Undervisning).

Ansøgninger indsendes snarest  muligt til Undertegnede, Adr. Seljord, ledsaget af Vidnesbyrd om Trang fra en kjendt Mand i Bygden. Man bedes opgive, om man ønsker den halve Friplads, dersom man ikke kan faa den hele.
 
(D. 32642).

V. Ullmann.


Bazar.
 
Hugs endeleg paa, at Sundag 4de Oktober opnar Typografarne ein Bazar i Studentarsamfundet.

Burtluting av mange gilde Saker.
 
Um Kveldarne er det eitkvart umframs aa høyra elder sjaa til Gaman.