[Tidender.] Gladstone

 
er heimkomen ifraa Norigsreisa si. Han læt fælt væl um Norig. Han hev sendt eit Brev til Lotsen han hadde, Hans Jakobsen. Det er forvitnelegt aa sjaa kva den store Statsmannen skriv. Brevet lyder so:

Eit Telegram vart sendt dykk igaar fraa Skipet, og eg fyreheldt meg helder aa bruka fleire Ord i Posten.

Lat meg fyrst takka dykk for det De var so hugsam og flink, og segja, at um eg torde vona aa vitja Norig meir, so vilde eg ynskja, at eg vart lotsad av dykk.

For det andre maa eg faa segja, kor me er hugtekne av Noregs storlege og sermerkte Natur.

Var det ikkje, fordi den urolege Nordsjøen laag imillom, trur eg me vilde koma alle saman og heimsøkja dykk, likesom Fedrarne dykkar vitjad oss for Tusind Aar sidan, og til all Lukke let so mange verta attende til aa blanda sitt Blod i vaare Aarer.

Eg trur ikkje, at eg i noko framandt Land nokosinn hev kjent meg so heime som i Norig.

Men det som gledde meg mest var, at Folket var so hugsamt kvar ein kom, og at dei hadde slik Forvitne for vaare Framstig.

Ver so god, paa den Maaten De finn tenleg, aa fortelja, at eg aldri skal gløyma dykk og gamle Norig. Gud vælsigne det.
 
Dykkar 
W. Gladstone.

Det er ein gjæv Mann Gladstone, me fær vona, at han maa verta fullgod med Helsa att, og endaa eingong stiga upp til aa verta Englands Styrar.