Valmannsval.

 
Akershus. Eidsvoll 6 Vinstremenn. V. 272, H. 188. I heile Fylket er det no 45 Valmenn av Vinstre, 29 av Høgre. 2875 Mann hev røystat med Vinstre, 2632 med Høgre.

S. Bergenhus . Sveen V. 135, H. 90. Skonevik V. 141, H. 69. Etne V. 103. Lindaas V. 289, H. 113. Masfjorden V. 125, H. 13. Fane V. 141, H. 47. Sund V. 134. Strandebarm V. 156. Kvinherad V. 128 ( Lavik, Vestlandspostens Stortingsemne). Stord V. 54. Fjælberg V. 91 (Niels Juel).

N. Bergenhus . Hafslo V. 33. Aurland V. 63. Eivindvik V. 123. Jostedal vonleg Vinstre. Innviki V. 138, H. 65. Eid V. 171. Davik V. 109. Hyllestad H. 91, V. 30. Balestrand V. 83.

Stavanger Amt . Skjold V. 81, H. 60. Finnøy V. 60. Hetland V. 129. Vikedal vonleg Vinstre. Suldal V. 53, H. 13. Ly V. 219, H. 30.

Buskerud(Sud-Uppland): Aassida H. 29. Nedre Eiker H. 101, V. 45. (Oftedøler er det sagt gjekk med Høgre ). Modum V. 183, H. 88. Sigdal V. 224, H. 70-

Lister og Mandal (Vest-Agder). Øvrebø V, 116. Mandal V. 240, H. 159. Holme Vinstre. Oddernes V. 207, H. 15. Vanse-Farsund V. 383, H. 223. Lyngdal Vinstre. Konsmo V. 157 (S. Jaabæk), H. 106.