Valmannsval.

 
Akershus Amt . Enebak H. 90, V. 80. Nannestad H. 157, V. 132. Hurdalen H. 137, V. 128. Holand V. 206, H. 68. No hev Vinstre i Akershus 39 Mann og Høgre 25. I Eidsvoll og Nes er det endaa ikkje valt.

Smaaleni. Haabbel V. 62, H. 28. Borge II. 180, V. 78. Varteig V. 72, H. 19. Aremark V. 83, H. 26. I Smaaleni hev Vinstre ialt 38 Valmenn, Høgre hev 25.

Sud-Upplandi(Buskerud). Hurum V. 67, H. 34. Aadalen H. 48, V. 44. Lier V. 243, H. 102. Røken V. 114, H. 95. Sandsvær V. 189, H. 20.

Sundre Trondheims Amt . Uppdal V. 192, H. 107. Vinstre hev vunnet i 14 Bygder, 47 Valmenn, Høgre i 5 Bygder, 18 Valmenn.

I Sundre Bergenhus er det kjent 13 Val. 33 Vinstre og 5 Høgremenn er valde.

I Nordre Bergenhuser det valt 34 Vinstre og 9 Høgremenn.