Høiskolemøde paa Sagatun.

 
Det før omnævnte Vennemøde mellem Høiskolelærere og Lærerinder fra de 3 nordiske Riger vil blive afholdt den 5te, 6te og 7de August førstkommende. De 2 første Dage vil væsentlig blive optagne af Foredrag og Ordskifte om Spørgsmaal vedkommende Skolens, særlig Høiskolernes Maal og Midler. Den sidste Dag blir almindeligt Folkemøde med Foredrag over almene Emner. _ Alle, som ikke er Lærere eller Lærerinder ved nogen Høiskole, men dog Venner af Høiskolesagen, har Adgang til Foredragene og Forhandlingerne mod Erlæggelse af Kontingent 50 Øre pr. Dag.
 
O. Arvesen. V. Ullmann.