Lysingar.


Sogndals folkehøiskoles lærerkursus

begynder torsdag den 20de august og varer omtrent en måned. Hovedfagene er: Norsk landsmål (lærere: Andr. Austlid og Vilh. Flugum), oldnorsk (Kr. Bremer) og nord. literaturhistorie (Dahl). Andragender om stipendierne (25 kroner) må være indsendt inden 30te juli og ledsaget af vidnesbyrd om økonomiske forhold. _ 
Alle lærere, lærerinder og seminarister faar fri undervisning. Andre deltagere betaler 5 kroner. 
Indmeldinger bedes sendt snarest til
 
H. M. Dahl.


Arbeideren (Det norske Arbeiderforbunds Organ)

udkommer hver Fredag og koster portofrit tilsendt 50 Øre Kvartalet .
 
Bladet behandler alle Arbeiderspørgsmaal og søger efter Evne at tale Arbeidernes Sag paa alle
Samfundsomraader.
 
Det kan bestilles fra 1ste April ved alle Landets Postkontorer og Postaabnerier samt i Christiania i
Expeditionen, Torvgaden 20, I.
 
Pröv det et Kvartal .

 
For frisindet Christendom Udgiver: Christopher Bruun .

Bladet udkommer hver 14de dag og koster Kr, 1.50 Halvaaret. Intet Tillæg for Porto. Kan tinges
paa alle Postanstalter i Norge, Danmark og Sverige og Nils Næss , Dagbladets kontor, Kristiania.