Lysingar.


For frisindet Christendom
 
Udgiver: Christopher Bruun.
 
Bladet udkommer hver 14de Dag og koster Kr, 1.50 Halvaaret. Intet Tillæg for Porto. Kan tinges
paa alle Postanstalter i Norge, Danmark og Sverige og hos Nils Næss, Dagbladets Kontor, Kristiania.

 
Hjaa Huseby & Co. er utkomet:
 
Norske songar og kvæde , samlade av N. R. Heyerdahl.
 
Pris heftat 30 øre _ i stivt band 35 øre.


Husmanden,

Bald for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar tvo Gongjer kvar Maanad og
kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.


Dagsposten

udkommer i Trondhjem hver Søgnedags Aften og koster 5 Kroner Halvaaret. Dagsposten er det nordenfjeldske Norges eneste frisindede Dagblad og er saaledes et Hovedblad for denne Landsdel. Det har stor Udbredelse baade i 
Trondhjems By og i Landdistrikterne.