Lysingar.


Arbeideren

(Det norske Arbeiderforbunds Organ) udkommer hver Fredag og koster portofrit tilsendt  50 øre Kvartalet .

Bladet behandler alle Arbeiderspørgsmaal og søger efter Evne at tale Arbeidernes Sag paa alle
Samfundsomraader.

Det kan bestilles fra 1ste April ved alle Landets Postkontorer og Postaabnerier samt i Christiania i Expeditionen, Torvgaden 20, I.

Prøv det et Kvartal .


Hjaa Huseby & Co. er utkomet:
 
Norske songar og kvæde, samlade av N. R. Heyerdahl.
 
Pris heftat 30 øre _ i stivt band 35 øre.


For frisindet Christendom
 
Udgiver: Christopher Bruun .
 
Bladet udkommer hver 14de Dag og koster Kr, 1.50 Halvaaret. Intet Tillæg for Porto. Kan tinges
paa alle Postanstalter i Norge, Danmark og Sverige og hos Nils Næss, Dagbladet Kontor, Kristiania.