Lysingar.

 
Lærarmøte  paa  Vonheim.
 
I sidste helvti av sumaren tenkjer me aa halda skule, serleg fyre lærarar og lærarinnor, men ogso fyre andre. Fag: norsk (Ingvar Bøhn), oldnorsk (Joh. Skar), Noregs soga (Frits Hansen og Matias Skard), islandsk soga (Olav Aasmundstad), heimssoga (Bøhn), bibeluttydning (Christopher Bruun), skulesoga (Skard). 
Fær me statshjelp, vil alle lærarar og lærarinnor faa fri skule og dei mest trengande nokor hjelp til upphaldet her; skule i tri maanadar. Full tillysning seinare.
 
Matias Skard .

 
Dei Samlagsmedlemer, som ikkje hev fenget Lauvduskar V, fær vera so snild aa koma til meg og henta Boki i Lykkjevegen 13, II.
Halv. Johanson .


På vort forlag er udkommet og at erholde til gjennemsyn i alle boglader:
1 ste hefte af: Fremskridt og fattigdom.

En undersøgelse af årsagerne til fattigdommens vækst midt under den voksende rigdom.
Af Henry  George. Oversat fra engelsk af V. Ullmann .
 
Vi påstår, at der i vort århundre ikke er udkommet nogen bog, der har øvet en så mægtig indflydelse, som Fremskridt og fattigdom vil komme til at gjøre.
 
New-York Era. Kristiania. Olaf  Huseby & Olaf Olsen .


Arbeideren (Det norske Arbeiderforbunds Organ)
 
udkommer hver  Fredag og koster portofrit tilsendt 50 Øre Kvartalet .
Bladet behandler alle Arbeiderspørgsmaal og søger efter Evne at tale Arbeidernes Sag paa alle
Samfundsomraader.
 
Det kan bestilles fra 1ste April ved alle Landets Postkontorer og Postaabnerier samt i Christiania i Expeditionen, Torvgaden 20, I. Pröv det et Kvartal .

 
O. B. S. 7 Fotografi-album i gildt Bind, I Album med Portrætt av alle Kongar no er paa Jordi, I Kartbok yver Jordi, 12 litad Tavlur med svensk-norske Nasjonaldragter, I Transport-bilætalbum, I gildt Plastikkstell og 3 væne Visekortstell fær kvar den fritt tilsent, som sender Kr. 5 i Bankobrev til Alfr. Ohlsen, Adr. Mollargd. B. H. I. Sverike .
(Allm. A.-B).


Inman  Linien

er den eneste Linie, der har 3 Guldmedaljer for udmærkede Dampskibe og god Behandling af
Passagererne.
 
Fragten er nu lavere end nogensinde før . Fragtforskud bedes indsendt strax, for at Plads kan sikres til den lave Fragt. Karter og Bøger uddeles gratis.
 
Bemærk. Inman Liniens Passagerer standse kun 1 Nat i Liverpool.
 
Inman Liniens Expedition , 4, Store Strandgade, Christiania.