Lysingar.

 
Tele-laget. Møte Sundag 12/ 4 Kl. 7 ½ i Arbeidarsamfundet.


Det norske Samlaget .

Aarsmøte i Studentarsamfunds-Caféen Laurdagen den 11te April Kl. 8 ½ Kveld. Aarsmelding, Rekneskap, Val m. m.
Styret.


På vort forlag er udkommet og at erholde til gjennemsyn i alle boglader:

1 ste hefte af: Fremskridt og fattigdom.

En undersøgelse af årsagerne til fattigdommens vækst midt under den voksende rigdom. Af Henry George. Oversat fra engelsk af V. Ullmann . Vi påstår, at der i vort århundre ikke er udkommet nogen bog, der har øvet en så mægtig indflydelse, som Fremskridt og fattigdom vil komme til at gjøre.
 
New-York Era. Kristiania.

Olaf Huseby & Olaf Olsen .


Dominion-Linien. _ Prisbelønnet med Guldmedalje. _

For Befordring med Liniens nye Skibe, der gjør Reisen over Atlanten paa 8, 7 og 6 ½ Døgn, er Afseilingsdagene fra Christiania saaledes:
 
Oregon, 4000 Tons, 3die April og 15 Mai.
Sarnia, 4000 Tons, 17de April og 29de Mai.
Vancouver, 5700 Tons, 1ste Mai og 12te Juni o. s. v.

Forøvrigt et Skib hver Uge. Vancouver føres af den bekjendte svenske Kaptein Lindahl, der i saa høi Grad har erhvervet Passagerernes Yndest for sin Imødekommenhed mod disse.

Indtil Forhøielse finder Sted er Billetprisen for Reisen fra Christiania til Chicago kun 75 Kroner og til andre Steder i Amerika forholdsvis. Denne lave pris kan sikres ved straks at indsende et Fragtforskud af Kr. 20 pr. Voxen samt Opgave af Navn, Alder og Bestemmelsested.
 
Kart og Manitoba-Bøger gratis.

Joh. Krantz.
Jernbanetorvet No. 11, Christiania.