Fyste Luten uttaa Ormen dan lange,


eit Kvæe fraa Færøyo, her sett um paa bergen-husisk Maalføre.


Vilja De høyra Kvæe mit,
aa vilja De Ori tru?
Um han Olav Trygvason
ska Songen her seg snu.

Umkvæe:

Dansen glyme i Hallen.
So dansa me daa i Ring!
_ Glae ria Norges menn
te Hilda-Thing.

 
Kongen læt seg ei Snekka byggja
burtpaa dan slette Sand,
Ormen dan lange, da støsta Skjepe,
dar bygdest i Norges Land.

Skjepe da bygdest i Norges Land
uttaa dei beste Ebno;
sjaugi Alne aa fira te
va Kjølen imydlo Stebnò.

Forgylte so vaare dei Stabnanne baae,
aa Bori dei vaare blaa,
forgyllta Skjolde i Toppen blenkte,
_ so seie daa Soga ifraa.

Kongen uti Høgsæte sete,
tala te sine Drengje:
No skulja me segla dan salte Sjo,
da heve eg tenkt meg so lengje.

Bære no daa dei Hærklæi fram,
dei Brynje aa blanke Sværi.
So læggja me sian fraa Lande ut,
so gjeva me oss paa Færi.

Motige mælte dei Sveinanne daa:
Herre me skulja deg fylja,
anten du fære i Stri elder Fre!
me ottast kje svarta Bylja!

Fraa Berge ein Gut, mæ Bogen i Hand,
steig ne, so rauste aa sjaa:
Jarlen uttaa Ringerike
so ska eg helsa ifraa.

Kongen daa te Ora tok
_ Fagna i Augo skjein _:
Aa no ska, du segja meg Nabne dit,
du unge, frege Svein!

Einar so ska du næbna meg;
væl kann eg Bogen spenna,
aa Tamb so heite min glupe Boge,
_ han faar væl Pilen te renna!

Høyr du da, du unge Mann,
ve du mæ meg fara,
so ska du vera min Pila-Svein,
Ormen te aa forsvara.

Ganga dei so te Strondene ne,
spræke Kara aa rauste.
_ Lunnanne broste aa Jødni skolv,
daa Skjepe dei droge or Nauste.

Vonde dei upp sine Silke-Segl,
Vinden aa taka i Fange.
_ Aa so æ da sagt, at Kongen sjøl
han styrde Ormen dan lange.


Umkvæe:

Dansen glyme i Hallen.
So dansa me daa i Ring!
_ Glae ria Norges menn
te Hilda-Ting.
 
 
Detta æ eit taa dei Kvæo, Førøyinganne dansa Runddansanne sine ette. Dei bruka no Song dar burte, naar me bruka Fela.

Summe taa Verso her heve eg sloppe røyva viare ve, vissa naar ein teke dæ ette Talen; _ so like æ dei tvo Maalføri.

Eg trur, me Normenn heve godt taa aa faa meire Greia paa korleis dar burte paa Færøyo dan gamle norska Soga enno leve paa Folke si Tunga. Eg tore mæ di kanskje be Fedraheimen um Rom te denna vetla Umsettjungs-Provi.

P. Sivle .