[Lysingar.]

 
Inman Linien

er den eneste Linie, der har 3 Guldmedaljer for udmærkede Dampskibe og god behandling af
Passagererne.

Fragten er nu lavere end nogensinde før . Fragtforskud bedes indsendt strax, for at Plads kan sikres til den lave fragt. Karter og Bgøer uddeles gratis.

Bemærk. Inman Liniens Passagerer standse kun 1 Nat i Liverpool.

Inman Liniens Expedition ,
4, Store Strandgade, Christiania.


Kristiania Kurv-Fabrik _ 17, Storgaden 17, til Pløensgade _

Eneste Indehaver af Patent paa Kurvstole i Skandinavien .

Norges største Lager af alt Slags Kruvarbeide til uhyre billige Priser.

Storartet Udvalg af Børnevogne og Dukkevogne .
 
Bestillinger og Reparationer udføres hurtig, godt og billig. Handlende anbefales lageret som det Fordelagtigste og bedst sorterede.
 
Afdeling for Legetøi i stort Udvalg.
Kristiania Kurv-Fabrik , Storgaden 17, til Pløensgade.


Dagsposten

udkommer i Trondhjem hver Søgnedags aften og koster 5 Kroner Halvaaret. Dagsposten er det nordenfjeldste Norges eneste frisindede Dagblad og er saaledes et Hovedblad for denne Landsdel. Det har stor Udbredelse baade i Trondhjems By og i Landdistrikterne.

 
Lysingar.

 
Det norske Samlaget .

Aarsmøte i Studentarsamfunds-Caféen Laurdagen den 11te April Kl. 8 ½ Kveld. Aarsmelding, rekneskap, Val m. m.
Styret.


Skandinavisk Eiendomsforretning og Fæstekontor, Christiania,
Torvgaden 10 ved Dampkjøkkenet .

Gaardsfuldmægtiger,
Husbondskarle,
Qvægrøgtere,
Gaardsgutter,
Staldkarle,
Handelsbetjente i alle Brancher,
Butiks- og Caféjomfruer,
Husjomfruer,
Kokkepiger,
Stupiger,
Enepiger,
Landspiger og
Meiersker.

Man henvende sig til
F. C. Schilling, Torvgaden 10 ved Siden af Dampkjøkket.


En Betlers Hjem. Sælsom Fortælling af S. S .

Olsen & Husebys Boghandel. Pris 20 Øre. I Partier Rabat. Anbefales navnlig til Afholdsvenner.

 
Husmanden,

Blad for Husmenn og Tenarar paa landet kjem ut paa Lillehamar tvo Gongjer kvar Maanad og kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.