[Lysingar.]

 
Kristiania Kurv-Fabrik _ 17, Storgaden 17, til Pløensgade _
 
Eneste Indehaver af Patent paa Kurvstole i Skandinavian.
 
Norges største lager af alt Slags Kurvarbeide til uhyre billige Priser.
 
Storartet Udvalg af Børnevogne og Dukkevogne.

Bestillinger og Reparationer udføres hurtigt, godt og billig. Handlende anbefales Lageret som det Fordelagtigste og bedst sorterede.

Afdeling for Legetøi i stort Udvalg.
Kristiania Kurv-Fabrik, Storgaden 17, til Pløensgade.

 
Inman Linien

er den eneste Linie, der har 3 Guldmedaljer for udmæerkede Dampskibe og god Behandling af
Passagererne.
 
Fragten er nu lavere end nogensinde før . Fragtforskud bedes indsendt strax, for at Plads kan sikres til den lave Fragt. Karter og Bøger uddeles gratis.
 
Bemærk. Inman Liniens Passagerer standse kun 1 Nat i Liverpool.
 
Inman Liniens Expedition ,
4, Store Strandgade, Christiania.


Dagsposten

udkommer i Trondhjem hver Søgnedags Aften og koster 5 Kroner Halvaaret. Dagsposten er det nordenfjeldske Norges eneste frisindede Dagblad og er saaledes et Hovedblad for denne Landsdel. Det har stor udbredelse baade i Trondhjems By og i Landdistrikterne.


Lysingar.
 
 
Det norske Samlaget.
 
Aarsmøte i Studentarsamfunds-Caféen Laurdagen den 11te April Kl. 8 ½ Kveld. Aarsmelding, Rekneskap, Val m. m.
Styret.

 
En Betlers Hjem. Sælsom Fortælling af S. S .

Olsen & Husebys Boghandel. Pris 20 Øre. I Partier Rabat. Anbefales navnlig til Afholdsvenner.


For frisindet Christendom
 
Udgiver: Christopher Bruun .
 
Bladet udkommer hver 14de Dag og koster Kr. 1.50 Halvaaret. Intet Tillæg for Porto. Kan tinges paa alle Postanstalter i Norge, Danmark og Sverige og hos Nils Næss , Dagbladets Kontor, Kristiania.


Skandinavisk Eiendomsforretning og Fæstekontor, Christiania,
Torvgaden 10 ved Dampkjøkkenet.

Gaarsdfuldmægtiger,
Husbondskarle,
Qvægrøgtere,
Gaardsgutter,
Staldkarle,
Handelsbetjente i alle Brancher,
Butiks- og Caféjomfruer,
Husjomfruer,
Kokkepiger,
Stupiger,
Enepiger,
Landspiger og
Meiersker.

Man henvende sig til
F. C. Schilling, Torvgaden 10 ved Siden av Dampkjøkket.


Husmanden,

Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar tvo Gongjer kvar Maanad og kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.