Lysingar.


!! Musik!!
 
Ægte, i alle Dure afstemte Mundharmonikaer .

er et Instrument, der visseligen endnu ikke er kjendt af Mange, endskjønt den Musik, der kan frembringes ved samme, er ualmindelig vakker og behagelig. Instrumentet er ikke større, end at man kan bære det i Vestelommen, altsaa let at føre med sig og sælges for 0.80 pr. Stk. Mod Indsendelsen af Kr. 1.20 i Frimærker forsendes samme franco med Brugsanvisning. Handlende indrømmes stor Rabat.

Georg Bausback,
Storgaden 17, til Pløensgade.


Postdampskipi aat Cunard Lina.
Avgang for Reisande som skal med:

Etruria, 7825 Tons, 3die April
Pavonia, 5000 } 10de
Oregon, 7500 }
Aurania, 7500 }
Catalonia, 5000 } 17de
Umbria, 7825 }
Bothnia, 4538 }
Gallia, 5000 } 24de
Servia, 8500 }

Me bed utvandrarar ansa etter denne Sigle-lista.

Underprisen gjeld, dersom ein med fyrste Post sender inn Betaling paa Fragti, uppgaave paa Namn, Alder og kvar ein skal av.

M. A. Lea ,
Jernbanetorget 6.


Inman Linien

er den eneste Linie, der har 3 Guldmedaljer for udmærkede Dampskibe og god Behandling af
Passagererne.

Fragten er nu lavere end nogensinde før . Fragtforskud bedes indsendt strax, for at Plads kan sikres til den lave Fragt. Karter og Bøger uddeles gratis.

Bemærk. Inman Liniens Passagerer standse kun 1 Nat i Liverpool

Inman Liniens Expedition ,
4, Store Strandgade, Christiania.


Dagsposten

udkommer i Trondhjem hver Søgnedags Aften og koster 5 Kroner Halvaaret. Dagsposten er det nordenfjeldske Norges eneste frisindede Dagblad og er saaledes et Hovedblad for denne Landsdel. Det har stor Udbredelse baade i Trondhjems By og i Landdistrikterne.


Telelaget
 
hev Møte Sundagen 29de i Arbeidersamf. III. K. 7 ½. Ordskifte med meir.