[Sitat.]

 
Eg hev ein Trong til aa verka, saa stor at eg knapt kann raa med han. Detta maa altsaman faa bli til Velsigning for Fedralandet mitt.
B. Bjørnson.

_ Elska maa eg _ det er det fyrste Livskravet mitt _ elska med mi heile Sjæl; det maa ikkje finnast
nokon Stad i meg, der ikkje Kjærleiken kann trengja inn.
Fred.
 
_ Det er i vaar eigi Tid, at me lyt sjaa oss um etter vaare Mynster, liksom det er vor eigi Tid, me
liver. Det er vaar eigi Tid, som krev vaar Kjærleik, fordi det er den, som krev vaart Arbeid.
A. Garborg.

_ Den som ikkje er dyremild han er helder ikkje mannamild.
Vinje.

_ Den tyngste Sorg og Møda er den, som ingen ser.
I. Aasen.

_ Hat er sjeldan til Heider.
Ordtøkje.