Lysingar.


!!Musik!!
 
Ægte, i alle Dure afstemte
 
Mundharmonikaer

er et Instrument, der visseligen endnu ikke er kjendt af Mange, endskjønt den Musik, der kan frembringes ved samme, er ualmindelig vakker og behagelig. Instrumentet er ikke større, end at man kan bære det i Vestelommen, altsaa let at føre med sig og sælges for 0.80 pr. Stk. Mod Indsendelsen af Kr. 1.20 i Frimærker forsendes samme franco med Brugsanvisning. Handlende indrømmes stor Rabat.
 
Georg Bausback,
Storgaden 17, til Pløensgade.


Det norske Samlaget.
 
Nye Lagsmenn fær, umfram Bøkerne for Aaret, dessutan fritt Bøker av dei fyrre Aargangarne for minst 6 Krunor etter Bokhandelspris, deribland det, som er utgjevne med Statshjelp (Norigs Soga, Breve til Romararne og Evangeliet etter Markus), elder andre etter eiget Val, so langt Upplaget rekk. Aarspengarne 4 Kr. maa leggjast fyreaat.
 
Nye Lagsmenn for 1884 fær umfram aarsbökerne 3dje Heftet (2dre Bandet, 1ste heftet) av Vinjes Skrifter.

Skandinavisk Eiendomsforretning og Fæstekontor, Christiania,
Torvgaden 10 ved Dampkjøkkenet.
 
Gaardsfuldmægtiger,
Husbondskarle,
Qvægrøgtere,
Gaardsgutter,
Staldkarle,
Handelsbetjente i alle Brancher,
Butiks- og Caféjomfruer,
Husjomfruer,
Kokkepiger,
Stupiger,
Enepiger,
Landspiger og Meiersker.
 
Man henvende sig til
F. C. Schilling, Torvgaden 10
ved Siden af Dampkjøkkenet.


Inman Linien

er den eneste Linie, der har 3 Guldmedaljer for udmærkede Dampskibe og god behandling af
Passagererne.
 
Fragten er nu lavere end nogensinde før . Fragtforskud bedes indsendt straxs, for at Plads kan sikres til den lave Fragt. Karter og Bøger uddeles gratis.
 
Bemærk. Inman Liniens Passagerer standse kun 1 nat i Liverpool
 
Inman Liniens Expedition ,
4, Store Strandgade, Christiania.

 
Postdampskipi aat Cunard Lina.
Avgang for Reisande som skal med:

Etruria, 7825 Tons, 3die April
Pavonia, 5000 } 10de
Oregon, 7500 }
Aurania, 7500 }

Catalonia, 5000 }
Umbria, 7825 } 17de

Bothnia, 4538 }
Gallia, 5000 } 24de
Servia, 8500 }

Me bed Utvandrarar ansa etter denne Sigle-lista.

Underprisen gjeld, dersom ein med fyrste Post sender inn Betaling paa Fragti, Uppgaave paa Namn, Alder og kvar ein skal av.

M. A. Lea ,
Jernbanetorget 6.


Frognerkilens Fabrik ved Bygdøy Jarnvegsstasjon, einaste norske Verkstaden, som gjer
Eldgneistrings-Gogner til Ljos.

Gognerne vert gjorde i ymse Storleikar og etter den makslen, som Ing. Wenstrøm hev fenget seg Gullmerkje og Serret paa.
 
Verkstaden greider heile Stellet
 
med Gateupplysning,
med Upplysning av Verkstader,
med Upplysning av Arbeidsrom,
med Upplysning av Husvære,
med Upplysning av Kyrkjur og andre Samlingshus.

Gognerne gjer me baade med fast Straum og skiftande Straum (dei som jamnar seg sjølv).

Eldgneistrings Ljoset

vermer ikkje, blakrar ikkje, gjev korkje Ljo elder Lugt, ugjer ikkje Lufti kringum, er ikkje eldsfaarlegt, og fører ikkje med seg Faare elder

Mein paa nokon Maate.
 
Prisliste og nærmare Upplysningar gjev me den, som krev det .
 
Frognerkilens Fabrik.