Aat Fedraheimens Utgjevar!


Eg hev Hug te høyra, kva Fedraheimen meinar, um han vil lata sine Lesarar faa som Tillegg eit lite illustreret Barneblad paa Landsmaalet. Det fekk ikkje hjelpa um Bladprisen vart aukad. Me er so vandt komne, me som hev Smaagutar, medan me ikkje hev noko høvelegt Blad aat deim.

Vidare utgreiding um denne Ting skal eg lata vera no, daa eg hev den Trui til Fedraheimen, at han betre enn eg veit, korleis eit slikt Blad laut vera stelt.

Fedraheimen er god aat dei vaksne, men det gjeng ikkje godt utan me fær eit lite høvelegt Maalblad aat dei Smaa og.

S. M. D .

 
Me hev lenge tenkt paa aa faa istand eit Barneblad paa norsk, men plent no straks kann me ikkje lova noko vist.

Bladstyret.