Fedraheimen er aukad...


og kjem no ut tvo Gong um Vika. Fedraheimen krev heil Rett aat det norske Maalet, og arbeider for Fridom og Framgang og nasjonalt Sjølvstende.Bladet inneheldUtgreidingar um Politikk og andre Emne, Tidender fraa Innland og Utland, Boksjaa, Dikt, Rispur,  Forteljing  til  Utklyppo. s. v. Fedraheimen kjem ut i Kristianiakvar Onsdag og Laurdag. Prisen som fyrr , Kr. 1.10 Fjordungsaaret. Paa 6 Blad det 7de fritt. 10 Skulegutar, som slær seg i hop, fær Bladet for halv Betaling Kr. 1.20 kvar for Halvaaret. _ Ekspedisjonen er i Gunnerusgata II II, Kristiania.

Send til Amerikakostar Fedrah. 1 Dollar for 8 Maanar elder Kr. 5.40 for Aaret.