Lysingar.


Norsk  Landsmaal.

Eg gjev Rettleiding for Folk, som hev Hug til aa læra seg Norsk.
Naar fleire slær seg ihop, skal det kosta _ aa kalla _ ingen Ting.

Lyde innum Eksped. for Fedrah.Møllergata 6 II.

Ivar Mortenson,
Kand. theol.


A. O. Vinjes Skrifter i Utval

kann ein tinga paa, naar han skriv til det norske Samlaget og sender Kr. 5.00. 2 Bind, tilsaman 1321 Sidor. Men denne laage Prisen gjeld berre til Utgangen av Februar Maanad.


Dag, (100 tingarar)
 
norsk ungdomsblad, kjem ut paa Namsos i Trøndelagen 2 gonger um maanaden og kostar fyre eit halvaar _ kr. 1.00, porto ireknad.
 
Til Amerika kostar han kr. 1.30.