Til Ungdomen i Samtalelag!


Tak til aa skriva Landsmaal i Bladet aat Samtalelaget.
 
Dersom Laget heve Boksamling, so arbeid fyre, at alle Bøker, som er skrivne paa norsk Maal, smaatt um senn verta innkjøpte. Um du skriv til Bokhandlararne Olav Olsen & Olav Huseby, Kristiania, so fær du ei Lista yver alle dei norske Bøker, som er utkomne, og som er i Handelen.
 
Set fram Forslag i fyrste Møte i Samtalelaget um, at Laget melder seg som Medlem i det norske Samlaget i Kristiania. Det kostar 4 Krunor um Aaret, og daa fær ein alle dei Bøker, som det norske Samlaget gjev ut um Aaret.


(Dag.)