Lysingar.

 
For frisindet Christendom

Udgiver: Christopher Bruun.

Bladet udkommer hver 14de Dag og koster Kr. 1.50 Halvaaret. Intet Tillæg for Porto. Kan tinges paa alle Postanstalter i Norge, Danmark og Sverige, og hos Nils Næss, Dagbladets Kontor, Kristiania.


Buskeruds Amtstidende

begyndte indeværende Aar sin 5te Aargang og er Buskeruds Amts eneste frisindede Blad. Det udgaar 2 Gange ugentlig _ Onsdag og Lørdag _ og koster 1 Krone Kvartalet, hvortil for udenbyes kommer 10 Øre i Postporto. Bladet kan rekvireres ved ethvert Postkontor og i Drammen hos Udgiveren.


Husmanden,

Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar tvo Gongjer kvar Maanad og kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.


Fjordenes Blad
 
(frisindet Ugeblad), Nordre Bergenhus Amts største og billigste Avis, udkommer fra Nordfjordeid og koster Kr. 1,35 halvaarlig, Postporto iberegnet.