Lysingar.

 
Østre Akers Venstreforening.

Statsrevisor Arne Garborg holder Søndag 14de Decbr. Kl. 5 Eftm. paa Ljans Skydsstation Foredrag over Maalsagen. Efter Foredraget Diskussion. Adgang for alle. Maalsagens Venner indbydes.

 
Paa vort forlag er utkomet:

Forteljingar og Sogur av Arne Garborg .
Pris 3 kr.; i original-bind kr. 4.25.
 
Ein Fritenkjar. Forteljing. Av Arne Garborg.
Andre Utgaava. Pris 2 Kr.

Kristiania. Olaf Huseby & Olaf Olsen.
 
 
Gjeve Gaum!
 
Andre Heftet av Nora kjem ut um nokre Dagar. Det er 4 Sidorstørre en det fyrste og inneheld baade fleire og betre Forteljingar, Rispor o.s.fr. _ Prisen er den same som fyrr: 1 Hefte kostar 12 Øyror, fritt send i Posten fyr 15 Øyror, 11 Stykkje fritt send fyr 1 Kruna og 25 Stykkje fyr 2 Krunor. Men den som no straks sender inn 5 Krunor og 40 Øyror fær 100 Stykkje fritt sendt til næraste Posthus. Fyrste Hefte kann Ein on faa enno.

Utgjevaren av Nora, Kristiania.


Stud. real. Bjørlykke
 
(Nordal Bruns 26 inngang fraa Pilestrædet) les mathematik med folk, som skal upp til middelskoleeksamen, artium og anneneksamen.