Lysingar.

 
Paa vort forlag er utkomet:


Forteljingar og Sogur
av Arne Garborg .
 
Pris 3 kr.; i original-bind kr. 4.25.


Ein Fritenkjar.
Forteljing.
Av Arne Garborg
 
Andre Utgaava. Pris 2 Kr.

Kristiania. Olaf Huseby & Olaf Olsen .


Nordmanden

_ redigeret af Jon Hol _
udgaar fra 1ste Oktober i betydelig udvidet Fyrmat uden Forhöielse af Kontingenten .

(Lørdagsnummerne af Format som Budstikken _ Indholdet ikke ganske af samme Slags.)

Kontingenten er 99 Øre Kvartalet _ Porto iberegnet.

Expedition: Stortorvet 6, Kristiania.


Husmanden,
Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar tvo Gongjer kvar Maanad og. kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.