Fedraheimen er aukad...


og kjem no ut tvo Gong um Vika. Han vert daa fullt Blad paa alle Leider. Fedraheimen krev heil Rett aat det norske Maalet, og arbeider for Fridom og Framgang og nationalt Sjølvstende. Bladet inneheld Utgreidingar um Politikk og andre Emne, Tidender fraa Innland og Utland, Boksjaa, Dikt, Rispur o.s.v. Forteljing til Utklypp kjem med det fyrste. Fedraheimen kjem ut i Kristiania kvar Onsdag og Laurdag. Prisen som fyrr, Kr. 1.10 Fjordungsaaret. Paa 6 Blad det 7de fritt. 10 Skulegutar, som slær seg ihop, fær Bladet for halv Betaling Kr. 1.20 Halvaaret. _ Ekspedisjonen er i Pilestrætet 5 Kristiania.

Me bed Vinstresamlag og andre Foreiningar, som gjer Vedtak um Maalsaki, aa senda Melding um det til Fedraheimen .