Lysingar.


Emil Hansson, Sakførar, Fredriksstad .


Folkehøjskolernes, amtsskolernes, de höjere almuskolers
 
såvelsom alle andre skolers opmærksomhed henledes på vort store lager af alslags skoleböger, som leveres lærere med højeste rabat, 8 1/ 3 %.

Kristiania. Olaf Huseby & Olaf Olsen.


Norges störste og bedste sangbog!
 
Ullmanns sangbog for den norske ungdomsskole, udkommet på vort forlag, indeholder 585 salmer, sange og viser, hvoraf 117 på landsmål. Pris 2 kr., 2.25 og 2.75.
 
Ullmanns sangbog er ubetinget den første folkesangbog vort land ejer. (Matias Skard.)


Ingvar Böhns Norske Songar . Med Melodier. Pris 30 øre.
 
Desuden har vi alle sang- og digtsamlinger på lager til enhver tid. _ Lærere får 8 1/ 2 % rabat.

Kristiania. Olaf Huseby & Olaf Olsen.