[Dikt og sitat.]

 
Dei rotad upp i gamla Rom
Og grov so djupt i Grekarland
Men smaatt var det, dei viste om
Sit eigjet Maal og Land.
 
Vinje.


_ Di meir utviklat eit Folk vert, di friare Statsforfatning krev det.
Ragnar.

_ Det er ein av dei venaste Retter i vaar Tid, at me fær segja kva som helst.
Wadman.

_ Lat kvar verka i si Tid, og Framtidi vil lova honom.
Oehlenschlæger.

_ Fyrst skal ein tenkja, so taka paa, og so halda fram til ein Maalet kann naa.
Ordtøkje.