[Tidender.] I Sverik


held dei paa med aa velja Riksdagsmenn no.

Den svenske Politikken hev aldri havt nokot forvitnelegt for oss; det er nokot dei stridast um, som me litet forstend av. Politikken der hev endaa inkje eingong fenget greidt upp paa Programmet sitt slike store Folkesaker, som me alt hev stridt fram, det er inkje klaare Parti der endaa. Norig er det som er komet lengt i Politikken, so kjem Danmark og sist er Sverik. Det er til stor Ære for oss Nordmenn, at Svensken no for aa hava nokot aa driva med, maa setja Forholdet til Norig og den norske Politikken upp som ei Merkjesak, so stor er den nationale Armodsdomen der. Storsvensken er ovundsjuk paa Landet vaart, som skal hava slik Fridom og Sjølvstyring, og dei fæler for at Fyredømet vaart skal draga etter seg i Sverik. Difor hev dei lagt alt sitt Hat mot dei Menn, som stod paa Sida vaar, daa vaare politiske Ri-der var som hardast, allvist hev daa denne Øsingi samlat seg i Ropet: Burt med Hedin, Riksdagsmann fraa Stockholm, Norigs varmaste Talsmann, ein sann Fridomens Ven. Og Bladi skreik paa, at dei maatte skilja Samlag med slikt eit Land som Norig.

Staaket og Styren fyri Valet var stor og mykje Raaskap kom til Syne.

Laurdagen var Valet i Stockholm.

Hedin og Flokken hans vann med stort Fleirtal.

Sveriks Hovudstad kastad Formyndarskapen fraa seg, hevdad sin Vyrdnad og heidrad Norig og Politikken vaar.

Naar vil Norigs Hovudstad gjera sameleids?