Lysingar.

 
Postmeistarar! gjev gaum herpå!!!

Hev de bruk fyr ein mann på kontoret anti i haust hell seinare, so send brev merket, Post-brev, Fedrah. eksp., fyr då får de ein rask og flink-gut i 20-års-alderen, som hev stor hug til poststellet, og de vil alder trega på, om de prøver honom. Guten hev middelskule-eksamen frå i sumar og skriv ei framifrå fin og greid handskrift. Han er gjerne hjå dyk eit ½ år på prøva forutta løn. Prøv honom!


Inman Linien.

Store og bekvemt indrettede Dampskibe. Afreise fra Christiania hver Fredag. Fragtforskud Kr. 20.00 sikrer god Plads, nedsatte Priser. Egne Familierum.

Inman Liniens Expedition,
No. 4, Store Strandgade, Christiania .


Nederlandsk-Amerikanske
Dampskibs-Selskab.

Den Kongelige Nederlandske og Amerikanske Post-Dampskibslinie befordrer Passagerer herfra regelmessig hver Lørdag. Reisen herfra til Amsterdam foregaar med norske Dampskibe. Passagerer med denne Linie undgaar den ubehagelige Jernbanereise over England, og har kun een Omskiftning til New-York. Dampskibene er blandt de største og bedst indrettede af alle, som gaar over Atlanteren, og dertil meget hurtiggaaende. Norsk talende Opvartere ombord. For Renslighed, god Kost og venlig Behandling er Linien allerede bekjendt. Fragten er foreløbig lavere end paa nogen anden Linie . Det vil vise sit at være i Emigranternes egen Interesse at henvende sig paa mit Kontor, førend de kjøbe Billetter med nogen anden Linie. Anbefaligner fra norske Passagerer, der i Aar har reist med denne Linie, forevises. Nærmere Oplysnigner erholdes af Liniens Hoved- og Underagenter i Byerne og paa Landet, samt hos Generalagenten
 
Nils Peterson,
Prinsensgade 2 B, Christiania.


Nur 9Kronor!

Amerikanische Nickel Remontoir-Uhr

ohne Schlüssel zum Aufziehen mit Zeigerstell-Vorrichtung, beste und billigste Uhr der Welt, auf die Secunde richtig gehend, wofür auf volle fünf Jahre schriftlich garantirt wird. Unser Agent in Wien versendet diese Uhren an Jedermann gegen Einsendung des Betrages von nur 9 Kronor oder auch mit Postnachnahme (Vorschusz) und sind Bestellingen zu

adressiren an:
Herrn Kann, Uhrenexport,
Wien, Leopoldsgasse Nr. 11.

 
Nordmanden
(Demokraten)
 
_ redigeret af Jon Hol _ udkommer i Kristiania Tirsdag, Torsdag, Lørdag , koster 99 Øre Kvartalet frit tilsendt.