[Tidender.] Eit kristelegt Brev.


Stortingsmann Jaabæk hev fenget eit Brev, som er nokot av det raa-aste, me hev set. Det hev voret avsendt fraa Bergen. Her er det :

Til
Søren Jaabæk. Storthingssalen.
Kristiania.

Søren har nylig i Storthinget misbrugt sin Tid med at fremholde Regnestykker over Alverdens Republiker, dette kunde Søren have spart sig, da Norges Grundlov bestemmer, at den dømte Regjering nu skal antage Riget. Den dømte Regjering, som du, din landsforræder, ved Grundslovssvig har været med at fjerne. Fra nu af kan du hjælpe din Chef i det yderste Mørke med Regnestykker over Grundlovssvig.

L. Reycke.

Brevskrivaren hev nokk leset seg tullen paa Brevet hans Pastor Schørn.