[Lysingar.]

 
Prentevillur.

I Stykkjet hans Gjurd i No. 32 stend:

men au inkje so litet skarp, skal vera:
men au inkje so litet Skrap.

I Stykkjet hans Arctander i No. 29 stend:
 
Elvi som renn gjenom Verdi fraa Gud; Huset, skal vera:
fraa Gudshuset med _

Tinget skulde havt Tid nog, skal vera:
skulde havt Tev nog.

Dei, som skuldar Bladpengar, lyt gjera vel og senda dei snart.

Dei Bladi, som hev averteret Fedraheimen og ynskjer Avertissementsbyte, lyt gjera so vel og segja fraa.


Lysingar.
 
 
Inman Linien.

Store og bekvemt indrettede Dampskibe. Afreise fra Christiania hver Fredag. Fragtforskud Kr. 20.00 sikrer god Plads, nedsatte Priser. Egne Familierum.

Inman Liniens Expedition,

No. 4, Store Strandgade, Christiania .


Nederlandsk-Amerikanske
NASM Dampskibs-Selskab.
 
Den Kongelige Nederlandske og Amerikanske Post-Dampskibslinie befordrer Passagerer herfra regelemessig hver Lørdag. Reisen herfra til Amsterdam foregaar med norske Dampskibe. Passagerer med denne Linie undgaar den ubehagelige Jernbanereise over England, og har kun eenOmskiftning til New-York. Dampskibene er blandt de største og bedst indrettede af alle, som gaar over Atlanteren, og dertil meget hurtiggaaende. Norsk talende Opvartere ombord. For Renslighed, god Kost og venlig Behandling er Linien allerede bekjendt. Fragten er foreløbig lavere end paa nogen anden Linie. Det vil vise sig at være i Emigranternes egen Interesse at henvende sig paa mit Kontor, førend de kjøbe Billetter med nogen anden Linie. Anbefalinger fra norske Passagerer, der i Aar har reist med denne Linie, forevises. Nærmere Oplysninger erholdes af Liniens Hoved- og Underagenter i Byerne og paa Landet, samt hos Generalagenten

Nils Peterson,
Prinsensgade 2 B, Christiania.


Bifortjeneste à 2 _ 300 Kr.!

pr. Aar kunne Personer af alle Samfundsklasser berede sig.

Oplysninger meddeles af
S. Riiter, Store Kongensgade 46,
(G. 11222 + 1).
Kjöbenhavn .


For landsfolk som upheld seg i Kristiania hjaa doktar elder slik er godt husrom aa faa i Møllergata 29, 3die høgdi.