Fedraheimen er det einaste...

 
Bladet, som er paa fullnorskt Maal.

Me er inkje fritt Folk, reiser me inkje upp att Maalet vaart. I det hev Fridomen vaar sine beste Røter. Fedraheimen inneheld Tidender um Politikk og annat, Utgreidingar, Forteljingar og Smaastykke, Dikt, Rispur o.s.v. Fedraheimen kjem ut kvar Laurdag i Kristiania og kostar Kr. 1.10 Fjordungaaret. Den som melder inn 6 Tingarar, fær Bladet fritt. Ekspedisjonen er i Pilestrætet 5, 2dre Høgdi.

Brev med Bladpengar i gjeng framleides fritt i Posten.