[Lysingar.]

 
Vonheim Folkehøgskule fyre Gutar, fraa 14de Oktb. 5 ½ Maanad.
 
Lærarar: Bøhn, Skard og ein Hjælpelærar; Bruun held so mange Fyredrag paa Lag som 1 i Vika. Skulepengar fyre Maananden Kr. 4; dei, som hava liti Raad, kunna likvel sleppa aa leggja deim. Husrom og Alt i Huset (ikkje Vask) kostar fyre Maanaden Kr. 26,50 hjaa meg, som no heve yverteket Huset og giv alle deim, som spyrja, nøgjare Greida.
 
Foldbu um Lillehammer, Matias Skard.


Nederlandsk-Amerikanske
NASM Dampskibs-Selskab .

Den Kongelige Nederlandske og Amerikanske Post-Dampskibslinie befordrer Passagerer herfra regelmessig hver Lørdag. Reisen herfra til Amsterdam foregaar med norske Dampskibe. Passagerer med denne Linie undgaar den ubehagelige Jernbanereise over England, og har kun eenOmskiftning til New-York. Dampskibene er blandt de største og bedst indrettede af alle, som gaar over Atlanteren, og dertil meget hurtiggaaende. Norsk talende Opvartere ombord. For Renslighed, god Kost og venlig Behandling er Linien allerede bekjendt. Fragten er foreløbig lavere end paa nogen anden Linie . Det vil vise sig at være i Emigranternes egen Interesse at henvende sig paa mit Kontor, førend de kjøbe Billetter med nogen anden Linie. Anbefalinger fra norske Passagerer, der i Aar har reist med denne Linie, forevises. Nærmere Oplysninger erholdes af Liniens Hoved- og Underagenter i Byerne og paa Landet, samt hos Generalagenten
 
Nils Peterson,
Prinsensgade 2 B, Christiania.