Fedraheimen er det einaste...

 

Bladet, som er paa fullnorskt Maal.

 

Me er inkje fritt Folk, reiser me inkje upp att Maalet vaart. I det hev Fridomen vaar sine beste Røter. Fedraheimen inneheld Tidender um Politikk og annat, Utgreidingar, Forteljingar og Smaastykke, Dikt, Rispur o.s.v. Fedraheimen kjem ut kvar Laurdag i Kristiania og kostar Kr. 1.10 Fjordungaaret. Den som melder inn 6 Tingarar, fær Bladet fritt. Ekspedisjonen er i Pilestrætet 5, 2dre Høgdi.

 

Brev med Bladpengar i gjeng framleides fritt i Posten.

 

Frå Fedraheimen 26.07.1884

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum