Lysingar.


Det norske Samlaget .

Nye Lagsmenn fær, umfram Bøkerne for Aaret, dessutan fritt Bøker av dei fyrre Aargangarne for minst 6 Krunor etter Bokhandelspris, deribland dei, som er utgjevne med Statshjelp (Norigs Soga, Brevet til Romararne og Evangeliet etter Markus), elder andre etter eiget Val, so langt Upplaget rekk. Aarspengarne 4 Kr. maa leggjast fyreaat.

Nye Lagsmenn for 1884 fær umfram Aarsbøkerne 3dje Heftet (2dre Bandet, 1ste Heftet) av Vinjes Skrifter .


Inman Linien.

Store og bekvemt indrettede Dampskibe. Afreise fra Christiania hver Fredag. Fragtforskud Kr. 20.00 sikrer god Plads, nedsatte Priser. Egne Familierum.

Inman Liniens Expedition,
No. 4, Store Strandgade, Christiania .


Nederlandsk-Amerikanske
NASM Dampskibs-Selskab.
 
Den Kongelige Nederlandske og Amerikanske Post-Dampskibslinie befordrer Passagerer herfra regelmessig hver Lørdag. Reisen herfra til Amsterdam foregaar med norske Dampskibe. Passagerer med denne Linie undgaar den ubehagelige Jernbanereise over England, og har kun een Omskiftning til New-York. Dampskibene er blandt de største og bedst indrettede af alle, som gaar over Atlanteren, og dertil meget hurtiggaaende. Norsk talende Opvartere ombord. For Renslighed, god Kost og venlig Behandling er Linien allerede bekjendt. Fragten er foreløbig lavere end paa nogen anden Linie . Det vil vise sig at være i Emigranternes egen Interesse at henvende sig paa mit Kontor, førend de kjøbe Billetter med nogen anden Linie. Anbefalinger fra norske Passagerer, der i Aar har reist med denne Linie, forevises. Nærmere Oplysninger erholdes af Liniens Hoved- og Underagenter i Byerne og paa Landet, samt hos Generalagenten
 
Nils Peterson,
Prinsensgade 2 B, Christiania.


Nur 9 Kronor!

Amerikanische Nickel
Remontoir-Uhr
ohne Schlüssel zum Aufziehen mit Zeigerstell-Vorrichtung, beste und billigste Uhr der Welt, auf die Secunde richtig gehend, wofür auf volle fünf Jahre schriftlich garantirt wird. Unser Agent in Wien versendet diese Uhren an Jedermann gegen Einsendung des Betrages von nur 9 Kronor oder auch mit Postnachnahme (Vorschusz) und sind Bestellungen zu

adressiren an:

Herrn Kann, Uhrenexport,
Wien, Leopoldsgasse Nr. 11 .


Brugte Bøger.

Ewald, H. F., Knud Gyldenstjerna, indb. (6.00)¹) 4.00, do., Valdemar Krones Ungdomshistorie, indb. (3.50) 2.00; Hostrup, C., Eva, Pragtb. (3.25) 2.00; Gjellerup, K., Germanernes Lærling, indb. (8.50) 5.50, do., G-Dur, Pragtb. (4.00) 3.00; Tolstoy, A., Fyrst Serebreny, indb. (6.50) 4.00; Landstad, M. B., Sange og Digte, indb. (5.00) 3.25, do., Norske Folkeviser, indb. 5.00; Friis, J. A., Tilfjelds i Ferierne, indb. (5.00) 3.00, do., Lappisk Mythologi, indb. (5.00) 3.00; Skavlan, A., Historiske Billeder, indb. (6.00) 4.00, do., Norge i 1814, indb. (3.30) 2.00; Bergsøe, W., Gjengangerfortællinger, indb. (3.00) 2.00, do., Hvem var han, indb. (3.00) 2.00; Romancer, Ballader og Sange, ved K. A. Winther-Hjelm, Pragtb. (5.50) 3.25; Oehlenschläger, Aladdin, Pragtb. (3.50) 2.00; Rydberg, W., Bibelns Lära om Christus, indb. (6.50) 4.50; Bang, H., Realisme og Realister, indb. (4.20) 3.00; Kjelland, A., Else, Pragtb. (3.00) 2.00, do., Gift, heft. (4.00) 2.80; Russel, W. C., Sjømandens kjæreste, indb. (6.00) 4.00; Flood, C. Ritter & Co., Pragb. (3.50) 2.25, do., Smaastykker, Pragtb. (3.00) 2.00; Bjørnson, B., Arnljot Gelline, indb. (2.00) 1.00, do., Digte og Sange, Pragtb. (4.00) 2.75, do., De Nygifte, indb. (1.60) 1.00, do., Kongen, heft. (2.50) 175, do., Synnøve Solbakken, indb. 0.80, do., En Fallit, heft. (2.00) 1.25; Ibsen, H., Per Gynt, Pragtb. (4.35) 3.25, do., Samfundets Støtter, Pragtb. (4.00) 2.80, do., De unges Forbund, Pragtb. (4.00) 2.75, do., Fru Inger til Østeraat, indb. (3.00) 2.00, do., Et Dukkehjem, indb. (3.00) 2.00, do., Gengangere, Pragtb. 2.50, heft. 1.50; Lie, J., Grabows Kat, Pragtb. (3.25) 2.25, do., Adam Schrader, Pragtb. (4.80) 2.50, do., Lodsen og hans Hustru, indb. (4.30) 2.50; Dilling, L., Gjennem Lorgnetten, 2den Samling, indb. (3.20) 2.00, do., Hverdagsmennesker, 1ste og 3die Sam- ling, Pragtb. à (3.30) 2.00; Paulsen, Sjødronningen, Pragtb. (3.75) 2.00; Drachmann, H., Ungdom i Digt og Sang, indb. (6.50) 4.00, do., Peder Tordenskjold, heft. 1.80; Verne, J., Den hjemmelighedsfulde Ø, I _III, Pragtb. (11.50) 8.00, do., Hector Servadac, indb. (4.80) 3.00, do., Kapteinen paa femten Aar, indb. (4.80) 3.00, do., Det rullende Hus, indb. (5.50) 3.25, do., Kaptein Grants Børn, Pragtb. (7.00) 5.50, do., En Verdensomseiling under Havet, Pragtb. (8-00) 6.00; Collet, C., Amtmandens Døttre, Pragtb. (6.00) 4.25, do., Fra de stummes Leir, indb. (4.50) 3.00, do., Erindringer og Bekjendelser, Pragtb. (4.00) 2.00; Lassen, H., Henrik Wergeland og hans Samtid, Pragtb. (6.20) 5.00, do., Breve fra Henrik Wergeland, indb. ( 2.25) 1.50; Bevægede Tider, Pragtb. (4.00) 2.80; Scharling, Pilegrimsfærd i det hellige Land, Pragtb. (9.00) 5.00; Nyblom, C., Et Aar i Syden, Pragtb. (6.00) 4.00; Tusend og Een Nat, ved Veil. ill. I _V, indb. (32.50) 20.00; Kaufmann, Fra det moderne Frankrig, indb. (8.00) 5.00; Scott, W., Ivanhoe, indb. (9.00) 7.00; Holberg, L., Comedier, indb. (4.50) 3.00; Lie, John, Staali Storli, heft. (3.00) 2.00; Runeberg, Samlade Skrifter, I _II, heft. som ny 4.00; Tegner, E., Samlade Skrifter, I _II, Pragtb. (8.00) 5.00; Oxenstjerna, Arbeten, I _III,inb. 5.00; Blanche, Aug., Bilder ur Verkligheten, I _V, indb. (14.00) 9.00, do., Banditten, Pragtb. (3.00) 1.80, heft. (2.00) 1.20; Aars, J., Sokrates, indb. (5.309) 4.00; Flammarion, Beboede Verdener, Pragtb. (8.00) 5.00; Tissandier, G., Videnskabelige Martyrer, indb. (4.50) 3.00; Dar- vin, Ch., Menneskets Oprindelse, heft. (10.00) 8.00; Munch, P. A., Samlede Afhandlinger, heft. I _IV, (32.00) 20.00; Ebers, G., Fru Borgmesterinden, Pragtb. (7.75) 5,00; Wildenhahn, PaulGerhardt, Pragtb. (5.00) 3,50; Marryat, Capt., Snarleyyow, Pragtb. (3.35) 2.25, do., Den fattige Jack, indb. (2.50) 1.40, do., Jacob Ærlig, indb. (3.00) 2.00., do., Percival Keene, heft. 1.50;

Enhver Bog skaffes paa Bestilling billigst i

P. Omtvedts Antikvar-Boghandel,
5, Pilestrædet 5, Kristiania .


¹) De indklamrede Tal er den almindelige Bogladepris.