Fedraheimen er det einaste...

 

Bladet, som er paa fullnorskt Maal.

 

Me er inkje fritt Folk, reiser me inkje upp att Maalet vaart. I det hev Fridomen vaar sine beste Røter.

 

Fedraheimen inneheld Tidender um Politikk og annat, Utgreidingar, Forteljingar og Smaastykke, Dikt, Rispur o.s.v.

 

Fedraheimen kjem ut i Kristiania og kostar Kr. 1.10 Fjordungaaret. Den som melder inn 6 Tingarar, fær Bladet fritt.

 

Ifraa den 1ste Juli er det ein ny Skipnad med Poststellet, soleids at Folk stend seg

paa aa betala sine Bladpengar i rett Tid.

 

Frå Fedraheimen 12.07.1884

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum