Lysingar.

 
Inman Linien.

Store og bekvemt indrettede Dampskibe. Afreise fra Christiania hver Fredag. Fragtforskud Kr. 20.00 sikrer god Plads, nedsatte Priser. Egne Familierum.

Inman Liniens Expedition,
No. 4, Store Strandgade, Christiania .


Nederlandsk-Amerikanske
NASM Dampskibs-Selskab.
 
Den Kongelige Nederlandske og Amerikanske Post-Dampskibslinie befordrer Passagerer herfra regelmessig hver Lørdag. Reisen herfra til Amsterdam foregaar med norske Dampskibe. Passagerer med denne Linie undgaar den ubehagelige Jernbanereise over England, og har kun eenOmskiftning til New-York. Dampskibene er blandt de største og bedst indrettede af alle, som gaar over Atlanteren, og dertil meget hurtiggaaende. Norsk talende Opvartere ombord. For Renslighed, god Kost og venlig Behandling er Linien allerede bekjendt. Fragten er foreløbig lavere end paa nogen anden Linie. Det vil vise sig at være i Emigranternes egen Interesse at henvende sig paa mit Kontor, førend de kjøbe Billetter med nogen anden Linie. Anbefalinger fra norske Passagerer, der i Aar har reist med denne Linie, forevises. Nærmere Oplysninger erholdes af Liniens Hoved- og Underagenter i Byern og paa Landet, samt hos Generalagenten

Nils Peterson,
Prinsensgade 2 B, Christiania.


Nur 9 Kronor!

Amerikanische Nickel
Remontoir-Uhr

ohne Schlüssel zum Aufziehen mit Zeiger- stell-Vorrichtung, beste und billigste Uhr der Welt, auf die Secunde richtig gehend, wofür auf volle fünf Jahre schriftlich garantirt wird. Unser Agent in Wien versendet diese Uhren an Jedermann gegen Einsendung des Betrages von nur 9 Kronur oder auch mit Postnachnahme (Vorschusz) und sind Bestellungen zu

adressiren an:

Herrn Kann, Uhren export,
Wien, Leopoldsgasse Nr. 11 .