Fedraheimen er det einaste...

 
Bladet, som er paa fullnorskt Maal.

Me er inkje fritt Folk, reiser me inkje upp att Maalet vaart. I det hev Fridomen vaar sine beste Røter.

Fedraheimen inneheld Tidender um Politikk og annat, Utgreidingar, Forteljingar og Smaastykke, Dikt, Rispur o.s.v.

Fedraheimen kjem ut i Kristiania og kostar Kr. 1.10 Fjordungaaret. Den som melder inn 6 Tingarar, fær Bladet fritt.

Ifraa den 1ste Juli er det ein ny Skipnad med Poststellet, soleids at Folk stend seg paa aa betala sine Bladpengar i rett Tid .