Rispur.


Det er ingi Sak det, sagde Ludvig den 1ste i Belgia, det var ein som spurde, um det inkje var fælande vandt aa vera Konge. For fyrst eg ris upp um Morgoen, spør eg Fyrsteministaren um han styrer i Samhøve med Tinget, og svarar han ja, so gjeng eg ut, og svarar han nei, so let eg hanganga.


Ein Prest preika ein Dag so godt, at alle, som haurde honom, maatte storgraate. Berre ein einaste gret ikkje. Han vart spurt, kvifor hanikkje gret, Nei, eg er fraa ei onnor Kjyrkjesokn eg , svarad han.
 
H.


Er det nokon som inkje hev fengjet Petersbrevet, endaa han hev betalt for andre Fjordungen, so lyt han vera so snild og melda det til oss, so skal det verta sendt straks.