[Notis.]


Hugstutt Mann kann aldri raada seg til nokot visst.
Ein laus og ustød stend inkje ved sine Raader.
Den eine byter ofte Tankar, den andre skifter Sinn.
Hugstutt Mann vantar Sinnsro til Yverleggjing, den lausfengde vantar Klokskap til aa styra sitt Yverlegg.
Hugstutt Mann vert til Løgje, ein lausfengd vert aldri vyrd; med den eine kann ein inkje gjeva seg ilag, den andre torer ein det inkje med.